Počet položek: 0 0,00 CZK

Pravidla Věrnostního programu

 

Pravidla věrnostního programu společnosti Antra jeans s.r.o

 

1. Věrnostní program společnosti ANTRA JEANS s.r.o. je založený na základě dobrovolné registrace zákazníků u této společnosti. Jedná se o zákazníky internetového obchodu www.jeans.cz, i zákazníků z maloobchodních prodejen společnosti.

2. Členem věrnostního programu se může stát každá fyzická osoba starší 15-ti let, s trvalým pobytem na území České republiky, která souhlasí se stanovami a pravidly věrnostního programu. Dobrovolnou registrací do věrnostního programu projevuje člen svůj souhlas se zařazením do programu a dále se zpracováním jím poskytnutých údajů.

3. Registrační formuláře jsou k dispozici na maloobchodních prodejnách společnosti Antra jeans s.r.o. Vyplněný formulář zákazník předá na prodejně asistentům prodeje, na internetu vyplní své registrační údaje. Na základě těchto skutečností obdrží zákazník věrnostní kartičku, kde budou zaznamenávány jednotlivé prodeje a evidován stav jeho konta. Při registraci na internetu bude tato evidence vedena v účtu zákazníka a každý nárůst bodového konta bude písemně či elektronicky zákazníkovi zaslán.

4. Členství ve věrnostním programu může zaniknout v případě, že:

a.  zákazník záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace,

b. zákazník neprovede po dobu delší než 24 měsíců nákupy opravňující na   získání  či udržení minimální úrovně slevy,

c. člen poruší pravidla kartového programu, zejména tím, že:

- umožňuje třetím osobám nákupy na jeho zákaznickou kartu

-  v rozporu s dobrými mravy a těmito pravidly vyvíjí aktivity poškozující zájmy věrnostního programu a zároveň společnosti Antra jeans sr.o,.

5. O zániku členství ve věrnostním programu je zákazník informován písemně či elektronicky.

7. Členství ve věrnostním programu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají nejpozději smrtí.

8. Členstvím v kartovém programu zákazník uděluje dle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a o některých službách informační společnosti souhlas společnosti Antra jeans s.r.o. aby tato společnost, zasílal na e-mailovou adresu či mobilní telefon zákazníka obchodní sdělení, zejména nabídky a reklamní materiály, a aby společnost Antra jeans s.r.o za účelem reklamy, nabídky a průzkumů trhu shromažďovala osobní údaje v rozsahu registračního formuláře, včetně údajů o nákupech a zaplacených částkách.

9. Společnost Antra jeans s.r.o si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla věrnostního programu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

10. Na výhody z věrnostního programu nevzniká právní nárok.

11. Další informace o věrnostním programu lze získat na kterékoliv prodejně.

12. Věrnostní bodové karty vydané společností Antra jeans s.r.o. jsou platné ve  všech prodejnách této společnosti. Dříve vydané karty zůstávají také v platnosti podle původních podmínek.

 

Rozsah slev pro věrnostní program:

1) nákup nad 5000, -- Kč, sleva – 3%

2) nákup nad 7500,-- Kč, sleva – 4%

3) nákup nad 10000,-- Kč, sleva – 5%

4) nákup nad 15000,-- Kč, sleva – 7%

5) nákup nad 20000,-- Kč, sleva – 10%

 

13. Nárok na slevu vzniká při druhém a dalším nákupu, nejdříve však po uplynutí 30. ti dnů od posledního nákupu. Při vrácení zboží se z bodového konta částka opět odečítá.

Potřebujete poradit ? Pravidla Věrnostního programu

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Vas telefon
Váš dotaz
     Více informací